TỰ GIỚI THIỆU

welcome

Bạn bè Tất cả

 • capuchinoartcapuchinoart
 • mikenjmikenj
 • ziconzicon
 • mana7777mana7777
 • maxmax
 • phanxicophanxico

LƯU BÚT

 • kimhopvo3 September 8, 2016, 8:19 pm
  kimhopvo3
  kimhopvo3
  Chúng ta Bất Tử trong nỗi sợ hãi khôn cùng của kẻ thù _ "miệng hùm gan thỏ đế" - "Con rắn độc nguy hiểm chỉ bởi nọc độc của nó"

  letter from LITURA
  (Đã đóng dấu & ký tên)
 • kimhopvo3 September 8, 2016, 8:18 pm
  kimhopvo3
  :iconjokerjohnk:
  JokerjohnK Feb 19, 2013 Student Photographer
  Dưới đế chế và sự tồn tại của tao trên đời này thì cả đất nước này chỉ được sống như the671 này - với nền văn minh và văn hóa như thế này thôi - ok?

  trong một đất nước có cả thảy 11 người thợ kim hoàn thì hết 10 người chuyên sản xuất hàng loạt các vương miện cho những hoàng đế - hỏi còn lại mấy người làm nhẫn cưới?
 • acamax May 17, 2013, 6:41 am
  acamax
  kung hỷ
Xem tất cả